Bijzondere buur: Dimence

Stadshagen is een gevarieerde woonwijk, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden een plek vinden. Zo ook de bewoners van Dimence: een organisatie die geestelijke gezondheidszorg biedt. De Dimence locatie aan de Eerdelaan in Werkeren behandelt uitsluitend volwassenen en ouderen. Er is een ambulant centrum en een kliniek voor ouderen- en volwassenen- psychiatrie. Daarnaast zijn er twintig zorgappartementen waar volwassenen begeleid zelfstandig wonen.

Annie Verduyckt, is manager Ouderen bij Dimence. Zij legt uit wat er zoal gebeurt op deze locatie:
"Wij bieden zorg en begeleiding aan ouderen en volwassenen. Dat kan langdurige zorg zijn, maar ook alleen gesprekken bij ons op kantoor. De een kan met medicijnen en therapie naar huis, de ander blijft kort of langer hier. De mensen die wij behandelen zijn mensen met bijvoorbeeld een depressie, angst of contactprobleem. Mindfit, onderdeel van de Dimence Groep, is ook gevestigd aan de Eerdelaan en behandelt lichte psychische klachten zoals een burn-out. De aard van de aandoening is minder belangrijk, het gaat er om dat wij mensen leren om (weer) zelfstandig te functioneren in de maatschappij."

De mensen die bij Dimence wonen of onder behandeling zijn, maken deel uit van de samenleving. Zij doen ook gewoon boodschappen, al dan niet onder begeleiding, en hebben hun sociale leven.

Bijzondere buur: Dimence

Simone Krake, teamleider van Dimence aan de Eerdelaan:
"Onze patiënten zijn mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Ze hebben het niet altijd gered in de samenleving en hebben zorg nodig. Ons eerste belang is het bieden van een goede behandeling voor onze patiënten, waardoor ze weer kunnen functioneren in de maatschappij. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om een goede buur te zijn. Buurtbewoners zijn daarom altijd welkom om bij ons een kop koffie te komen drinken. We laten graag zien wat wij doen."

Ook Annie beaamt dit: "Dimence organiseert het hele jaar door activiteiten. Als stichting vinden we het belangrijk dat we goede buren zijn. Wijkbewoners kunnen dan ook komen kijken en in contact komen met onze bewoners."

Meer weten? Contact
Voel je thuis in Stadshagen Visie